Project Description

Ottimo OVEN CLEANER – płyn

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania naturalnych zabrudzeń gastronomicznych (zapieczeń) z piekarników, blach piekarniczych, garnków itp.

Pokaż więcej

Sposób użycia: Preparat rozprowadzić równomiernie na zabrudzonej powierzchni i odczekać ok. 10 minut. Następnie przy pomocy ścierki, gąbki lub szczoteczki zmyć zabrudzenia z czyszczonej powierzchni. W razie konieczności czynności powtórzyć. Do czyszczenia można dodatkowo użyć urządzenia parowego. Zebrane zanieczyszczenia utylizować. Należy pamiętać o ochronie skóry przed bezpośrednim kontaktem z preparatem.
Zasady bezpieczeństwa: R35: Powoduje poważne oparzenia. R22: Działa szkodliwie po połknięciu. S2: Chronić przed dziećmi. S26: W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. S36/37/39: Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S45: W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Zawiera: Wodorotlenek potasu.

Produkt odpowiedni/dopuszczony do czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością.

INDUSTRY

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Formularz Kontaktowy