Szanowny Kliencie,

  poniższy formularz umożliwi Ci zgłoszenie reklamacji następujących kategorii produktowych sprzętu Ottimo Systems:

  - urządzenie parowe
  - akcesoria.

  W celu zgłoszenia reklamacji niezbędne jest kompletne wypełnienie formularza. Prosimy zwłaszcza o precyzyjne podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu bezproblemowego kontaktu z Państwem pracowników Ottimo Systems.

  W przypadku napraw gwarancyjnych, wysyłkę do serwisu realizujemy na koszt Ottimo Systems. Chęć nadania przesyłki należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta pod numerem 34/ 353 24 19, które zorganizuje przyjazd kuriera.

  Uwaga:

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami zabezpieczenia towaru do wysyłki kurierem. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą podczas transportu na skutek niedostatecznego zabezpieczenia i/lub wadliwego opakowania przedmiotu reklamacji. Towar należy odesłać na palecie w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie (sugerowane oryginalne opakowanie kartonowe z wypełnieniem).

  Klient ponosi koszty przesyłki w obie strony i koszty ewentualnej naprawy gdy:
  • Przysłane urządzenie jest sprawne.
  • Uszkodzenie jest natury mechanicznej (upadek sprzętu, zalanie wodą, itp.).
  • Uszkodzenie urządzenia wynika z nie przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania urządzenia, określonych w karcie gwarancyjnej oraz instrukcji użytkowania.

  Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez autoryzowany serwis w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia lub 28 dni, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części z zagranicy.

  DANE SPRZĘTU

  Usterka dotyczy (wymagane)

  Model urządzenia (wymagane)

  Nazwa lub kod akcesoria

  Numer seryjny urządzenia (wymagane)

  Data zakupu (wymagane)

  Nr dokumentu zakupu (wymagane)

  Miejsce zakupu (wymagane)

  Stan czystości (wymagane)

  DANE KLIENTA

  Imię i Nazwisko (wymagane)

  e-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Nazwa Firmy

  NIP

  PUNKT ODBIORU URZĄDZENIA

  Kod pocztowy (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Ulica (wymagane)

  OPIS USTERKI

  Data stwierdzenia usterki (wymagane)

  Opis (wymagane)

  Żądanie klienta (wymagane)

  Akceptuję politykę prywatności

  Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji z firmy Ottimo Systems Spółka z.o.o Sp. k. ul. Młyńska 27, 42-700 Lubliniec (zgodnie z Ustawą z 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926, ze zm.). Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o przysługującym mi prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania mi informacji handlowych.

  Przepisz kod (wymagane)
  captcha

  KONTAKT

  tel: 34 356 48 15
  email: serwis@ottimo.pl

  DORADCA

  Roman Palenga
  tel: 782 803 344
  email: roman.palenga@ottimo.pl